FABRYKA 4.0 - CZYLI JAKA?

Wszechobecny szum dotyczący INDUSTRY 4.0 i digitalizacji produkcji wydaje się nie mieć końca. Jest to temat wokół którego organizowane są konferencje, seminaria i targi, temat zrzeszający coraz liczniejsze grupy sympatyków cyfryzacji zakładów produkcyjnych. Wciąż jednak pojawia się wiele wątpliwości dotyczących faktycznego momentu, kiedy fabryka staje się 4.0 i czym charakteryzuje się ten stan? Czym w istocie jest idea INDUSTRY 4.0 i jak powinna wyglądać Fabryka 4.0?

 

 

Czwarta rewolucja w przemyśle

Czwarta rewolucja przemysłowa słusznie kojarzy się z komputerowym wspomaganiem produkcji lecz jej podstawowym wyróżnikiem jest IoT, czyli Internet Rzeczy rozumiany poprzez globalną wymianę danych pomiędzy urządzeniami połączonymi z siecią i posiadającymi własny adres IP. Ze względu na rozległość tych danych oraz ich specyfikę, istnieje potrzeba wykorzystania odmiennych narzędzi niż dotychczas do analizy tych danych i operowania na zewnętrznych platformach Big Data, co wyznacza kolejną cechę INDUSTRY 4.0  w postaci przetwarzania chmurowego.

 

Internet of Things

Sytuacja, w której obok maszyn stoją serwery, na pewno stanie się już niedługo standardem. Według Forbes’a szacuje się, że w 2020 roku liczba smart-rzeczy z autonomicznym dostępem do Internetu wzrośnie do 30 miliardów. Oprócz agregacji danych pojawia się wyzwanie w zakresie tworzenia odpowiedniego modułu raportowania i analizy danych, które będą przyjazne wizualnie i łatwo dostępne.

 

Fabryka 4.0

Fabryka 4.0 jest więc miejscem o szerokich możliwościach agregacji i przesyłania danych z autonomicznych urządzeń, gdzie głównym wyzwaniem stają się możliwości analizy zbieranych danych. Dużą rolę pełni więc autonomia urządzeń i uniezależnienie ich od człowieka, którego obowiązkiem staje się analiza cyfrowych danych unikając marnotrawstwa czasu poprzez ich fizyczne agregowanie.  Inteligentna fabryka powinna kojarzyć się także z efektywnością pracy oraz odpowiednim zagospodarowaniem zasobów ludzkich. Moduły monitorowania pracy na stanowiskach produkcyjnych pozwalają na wyeliminowanie błędów i czynników odpowiadających za niską efektywność a także przyczyniają się do wzrostu jakości pracy. Znaczącą rolę w inteligentnej fabryce stanowi także asystent działu Utrzymania Ruchu w formie systemu informującego o awariach w czasie rzeczywistym co umożliwia szybką reakcję na zdarzenie. Fabryka, w której oddziaływanie na siebie fizycznych elementów i bezpośredni, inteligentny przepływ danych są stałym elementem jej funkcjonowania, można uznać za miejsce, w którym dokonuje się transformacja 4.0, nawet jeśli nie dotyczy wszystkich procesów technologicznych realizowanych w zakładzie produkcyjnym.  

 

Co dalej?

Choć granica pomiędzy trzecią a czwartą rewolucją przemysłową dla wielu jest nie do końca jasna, coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje wyzwanie dostosowania do warunków wciąż rozwijającej się technologii. Sama cecha autonomii urządzeń już w tej chwili przywołuje skojarzenia ze sztuczną inteligencją. Przewiduje się także, że w ciągu najbliższych lat w przemyśle coraz popularniejsze staną się technologie z zakresu AR.