INDUSTRY 4.0 – jak zmienia się dziś polski przemysł?

 

W dobie dynamicznych przemian zarówno technologicznych jak i gospodarczo-społecznych nie sposób pominąć wpływu nowych technologii na dzisiejsze życie ludzkości. Kolejne rewolucje przemysłowe miały miejsce lata temu ale to właśnie teraz, na naszych oczach dzieje się czwarta rewolucja w przemyśle – INDUSTRY 4.0.

 

Jak dostosowanie maszyn do wymogów INDUSTRY 4.0 może zwiększyć efektywność procesów produkcyjnych?

 

Technologie cyfrowe wkraczają także w przemysł ułatwiając proces produkcyjny, ale również pozostałe aktywne działy przedsiębiorstw odpowiedzialne za jakość, utrzymanie ruchu, czy bezpieczeństwo i higienę pracy. Integracja komputerów z robotami i automatyka sterowana komputerowo to początek tej rewolucji. Już teraz wiemy, że komputeryzacja sięgnie znacznie dalej. Globalne bazy danych i skomplikowane analizy już dziś mogą przyczynić się do poprawy prac produkcyjnych w zakładach przemysłowych. Agregowanie danych i moduł generowania gotowych raportów to kolejny krok w stronę optymalizacji produkcji dzięki wykorzystaniu wspomagania komputerowego. Przemysł 4.0 możemy scharakteryzować więc jako połączenie zjawisk:

  • Łączności – stałe połączenie z siecią i przesyłanie informacji pomiędzy maszynami oraz maszynami a komputerami, co umożliwia szybkie zidentyfikowanie awarii czy uzupełnianie stanów magazynowych
  • Decentralizacji podejmowania decyzji – systemy informatyczne na bieżąco wskazują działania korygujące i dostarczają kompletne analizy do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym
  • Zmiany charakteru pracy człowieka – fizyczna praca człowieka została zastąpiona robotami i automatami, człowiek wciąż będzie podejmował decyzje w oparciu o wygenerowane dane i analizy

 obraz efektywność procesów produkcyjnych

 

Dlaczego oprogramowanie traceability jest niezbędne we wdrażaniu INDUSTRY 4.0 w zakładach przemysłowych?

 

Współczesne prawo wymaga od producenta pełnej kontroli nad zapewnieniem jakości produktu. Wiąże się z tym potrzeba pełnej identyfikowalności wyrobu i komponentów poprzez ich odpowiednie oznakowanie. Jednym ze sposobów identyfikacji jest np. nanoszenie kodów DataMatrix, które pozwalają na zdalną identyfikację. System kodowania każdego detalu zapewnia wiele korzyści, m.in. niepodrabialność, identyfikację wyrobu produkowanego w trudnych warunkach, szybką identyfikację wadliwych komponentów, podniesienie efektywności zarządzania procesem produkcji czy zarządzanie danymi. Dzięki współpracy z firmą Panasonic i wdrożeniom w zakresie stanowisk znakujących i oprogramowania tworzymy unikatowy, kompleksowy system track&trace, wynoszący proces zarządzania produkcją na wyższy poziom. Znając potrzeby rynkowe i chcąc wpływać na konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych stworzyliśmy modułowe oprogramowanie traceability mające swoje zastosowanie w wielu działach przedsiębiorstwa: w procesie produkcyjnym, jakości, UR, logistyce i BHP (więcej informacji i oferta oprogramowania dla przemysłu: www.tracey.pl). Nasze oprogramowanie „Tracey” to inteligentny asystent dla przemysłu, który możesz dowolnie dostosować do procesu produkcji w Twojej firmie: ustalić odpowiednie wskaźniki, moduł analiz i raportów, czy systemy alarmowania o wszelkich usterkach i niezgodnościach. W przeciwieństwie do rozbudowanych systemów, w oprogramowaniu Tracey dostajesz dokładnie to, czego oczekujesz z możliwością rozbudowy systemu w przyszłości według Twoich indywidualnych oczekiwań. Komputerowe wspomaganie produkcji staje się powoli nie tylko możliwością, ale także potrzebą dla lepszego funkcjonowania i poprawy konkurencyjności zakładów produkcyjnych.

 obraz nowe oprogramowanie traceability Tracey INDUSTRY 4.0

 

Jakie zmiany czeka polski przemysł?

 

Według raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki wskaźnik robotyzacji (liczba robotów przypadająca na 10 tys. pracowników) w Polsce wynosi 28. Jest to niski wynik w porównaniu ze średnią europejską wynoszącą 82. Rynek robotów w Polsce ciągle się rozrasta a jego wzrost liczymy nie w dziesiątkach, a w setkach procent. Choćby w latach 2013-2015 zaobserwowano wzrost rynku robotów o niemalże 250%. W związku z tym zjawiskiem będzie pojawiać się potrzeba implementacji oprogramowania służącego do globalnej wymiany danych, ich agregowania oraz analizowania, a także do raportowania w określonych konfiguracjach na żądanie operatora. Ministerstwo Rozwoju w 2018 roku ma powołać specjalny program „Polska Platforma Przemysłu 4.0” dotyczący propagowania idei rozwoju Przemysłu 4.0, który miałby wspierać rodzime przedsiębiorstwa w opracowywaniu nowych technologii, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu INDUSTRY 4.0. Efektem takich działań ma być wzrost konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej. Projekt zakłada także podwyższenie poziomu robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach. W obliczu takich informacji możemy przewidywać, że na przełomie kilku kolejnych lat będziemy świadkami wielkiej transformacji polskiego przemysłu i wkroczymy w nową erę cyfryzacji kolejnych obszarów gospodarki.