INTERFEJS W OPROGRAMOWANIU DLA PRZEMYSŁU - DLACZEGO JEST TAK ISTOTNY?

 

Wejście w erę INDUSTRY 4.0 jest dla wielu zakładów produkcyjnych trudnym wyzwaniem. Wiąże się to z dużą ilością danych, agregowanych przez szereg urządzeń, ale także z postępującą cyfryzacją i wspomaganiem komputerowym procesów produkcyjnych. Praca operatora, który dotychczas nie miał styczności z ekranem dotykowym w codziennych obowiązkach może przysporzyć mu sporo stresu i obniżyć efektywność nowoczesnego rozwiązania. Może, ale nie musi. Klucz tkwi we właściwym zaprojektowaniu interfejsu dla użytkownika oprogramowania.

UI, czyli User Interface jest nazywany łącznikiem człowieka z systemem/maszyną/urządzeniem inteligentnym. Nadrzędną rolą interfejsu użytkownika jest maksymalna funkcjonalność i przejrzystość elementów, aby użytkownik mógł szybko i sprawnie poruszać się po systemie bez konieczności czytania instrukcji czy błądzenia po zakładkach menu. Dlaczego to jest tak ważne? Praca w cyklu produkcyjnym wymaga określonej, ścisłej realizacji zadania w ramach czasowych. Powtarzalność zadań i unikanie błędów są stałą dewizą procesów produkcyjnych. Właśnie dlatego szybkie zorientowanie się w systemie i przyswojenie działania aplikacji nie przyniesie problemów w postaci opóźnień czy pomyłek podczas korzystania z oprogramowania.

Projektowanie interfejsów oprogramowania dla przemysłu jest skomplikowane ze względu na ilość agregowanych danych, jakie mogą ulegać wizualizacji. Należy nie tylko poukładać przyciski w sposób logiczny dla odbiorcy i zgodny z wynikami badań eyetrackingowych, ale także umieć przedstawić agregowane dane z podziałem na odpowiednie sekcje, których odnalezienie będzie dla użytkownika intuicyjne i zrozumiałe.

 

Wedle jakich zasad należy projektować interfejsy użytkownika?

 

  • Ogranicz wybór – brzmi niezbyt dobrze, prawda? Ograniczony wybór możliwości na ekranie to klucz do szybkiego rozpoznania interfejsu i łatwej nawigacji.
  • Wyróżnij najważniejsze elementy - używaj kolorów, ikon i symboli
  • Unikaj dużej ilości tekstu – im bardziej obrazowo przedstawisz funkcje, tym bardziej przejrzysty będzie interfejs
  • Pamiętaj, dla kogo projektujesz – inaczej będzie wyglądał interfejs programu wspomagającego proces produkcji od aplikacji dla inżyniera produktu. Weź pod uwagę specyfikę pracy z oprogramowaniem i opracuj wszystkie możliwe scenariusze warunków korzystania z funkcji programu.
  • Współpracuj – proces powstawania oprogramowania przemysłowego wymaga synergii kilku specjalizacji: począwszy od programistów, przez inżynierów automatyków aż po grafika komputerowego. Kluczem do zbudowania przemyślanego interfejsu aplikacji jest stała współpraca i wzajemna komunikacja na temat możliwości technicznych i wizualnych tworzonej aplikacji.
  • Trzymaj się wzorców – menu po lewej stronie, przycisk eksportu po prawej stronie tabeli i krzyżyk zamknięcia okna pop-up w prawym górnym rogu? Nie bez przyczyny stosujemy taki układ elementów interfejsu. Wypracowane i potwierdzone badaniami eyetrackingowymi zasady ułatwiają intuicyjne poruszanie się po aplikacji, dlatego warto je konsekwentnie stosować w większości projektów.

 

Oprócz względów technicznych w projektowaniu interfejsów do oprogramowania przemysłowego warto pamiętać o tym, aby uwzględnić wytyczne korporacyjnej księgi znaku klienta, dla którego wykonujemy aplikację. Są to informacje dotyczące dozwolonych kolorów czy przyjętego minimalnego rozmiaru i umiejscowienia logo na ekranie interfejsu. Warto zapoznać się z księgą znaku jeszcze przed procesem projektowania wizualnego, aby dostosować wzór graficzny do formalnych wytycznych.