OPTYMALIZACJA PROCESU SPAWANIA

 

 

Współczesne warunki zarządzania produkcją zmuszają producentów do ciągłej pracy nad poprawą efektywności i wydajności przy zmniejszeniu kosztów operacyjnych i czasu realizacji całego zamówienia. Z tych potrzeb wynika coraz popularniejsza automatyzacja i robotyzacja w przemyśle, która pozwala osiągnąć pożądane efekty w krótkim czasie. Wzorowym przykładem takiej transformacji na rynku jest proces spawania, który uległ przeobrażeniom eliminując niemal do zera czynnik ludzki w całym procesie.

 

Automatyzacja i robotyzacja spawania to jedne z pierwszych znaczących objawów masowego zastępowania pracy człowieka przez maszynę. Dzięki precyzji i efektywnej pracy robota uzyskiwane wyniki są powtarzalne, dokładne, efektywne i pozbawione błędu ludzkiego. Także w naszej ofercie pojawiło się stanowisko automatycznego spawania, które ogranicza pracę człowieka do minimum, wykonując równocześnie 2 spawy podczas jednego procesu produkcji. Dzięki tym usprawnieniom zwrot z inwestycji następuje w krótkim okresie czasu i umożliwia bardzo dynamiczny wzrost efektywności całego procesu. Dodatkowo warto wspomnieć o stałej jakości, która w przypadku zautomatyzowanego procesu nie zależy już od kompetencji poszczególnego operatora, co pomaga w zestandaryzowaniu jakości produkowanego elementu. Minimalizacja pracy człowieka zapobiega także wielu wypadkom i chorobom, na jakie narażone są osoby zajmujące się na co dzień procesami spawania. Opary i dymy spawalnicze to niebezpieczna mieszanka pyłów i gazów spawalniczych, powodująca w szczególności choroby skóry i układu oddechowego.

 

W zastosowanym przez naszą firmę stanowisku spawania automatycznego wydajność procesu wzrosła o 85% w porównaniu do spawania manualnego. Krótszy czas realizacji zadania to zmniejszenie kosztów operacyjnych – rachunek jest tutaj prosty. Zastosowanie stanowiska spawającego jest najprostszym odzwierciedleniem działania w kierunku Lean Manufacturing, polegającym na eliminacji marnotrawstwa i czynności, które nie dodają wartości do produktu z punktu widzenia Klienta. Otrzymanie tym samym produktu jakościowego w krótkim czasie, bez magazynowania i z ograniczeniem niepotrzebnej pracy ludzkiej wpisuje się w filozofię „szczupłej produkcji”.

 

Więcej informacji na temat nowoczesnego stanowiska spawającego można przeczytać w zakładce PRODUKTY i STANOWISKO SPAWAJĄCE.