Stanowisko zrobotyzowane

Wyślij zapytanie

Innowacyjne stanowisko zrobotyzowane w formie stołu obrotowego służy do podawania insertów oraz odkładania detali przez robota po wtrysku. Operator umieszcza na stole inserty, które następnie w sposób bezpieczny dla operatora są umieszczane w strefie pracy robota, a robot może umieścić je bezpośrednio w formie wtryskarki. Poprawność założenia insertów jest sprawdzana za pomocą systemu wizyjnego. Po naciśnięciu przycisku "Start" stół obraca się o 180o, po czym inserty pozostają w gotowości do odbioru przez robota. Mając na względzie bezpieczeństwo pracownika, dostęp operatora do strefy niebezpiecznej jest chroniony specjalną kurtyną bezpieczeństwa. Detal po wtrysku jest odkładany przez robota na osobną bazę. Stanowisko zrobotyzowane jest wyposażone w panel HMI, umożliwiający wyświetlanie alarmów oraz parametryzowanie maszyny. Część obrotowa stanowiska posiada kodowane, magnetyczne krańcówki bezpieczeństwa, dające sygnał o prawidłowym położeniu stołu. Na tej podstawie zostaje wystawione zezwolenie na pracę robota. Podczas obrotu stołu aktywna pozostaje jednowiązkowa bariera bezpieczeństwa zamontowana na stole po stronie robota, chroniąca zarówno operatora jak i osprzęt przed uszkodzeniem. Na stole obrotowym zostało zamontowane sprzęgło magnetyczne do przekazywania sygnałów z baz detali, co pozwala na obrót stołu o 360o

 

Zarówno robot, jak i człowiek mogą pracować w swoim tempie nie wpływając tym samym na wydajność linii produkcyjnej. Częściowa automatyzacja procesu produkcji powoduje, że w przypadku różnic przypadkowych pracownik ma więcej czasu na wykonanie pełnego cyklu produkcyjnego a robot nie musi czekać na swoją kolej. Praca człowieka i robota przebiega RÓWNOLEGLE.
 

 

 

 

Dzięki stanowisku praca robota i człowieka może odbywać się w sposób bezpieczny i w dużej mierze niezależny od siebie, gdyż człowiek nie ma bezpośredniego dostępu do strefy robota. Natomiast robot może umieszczać inserty w gorącej formie wtryskarki i odbierać z powrotem gorące gotowe detale, co dodatkowo sprzyja bezpieczeństwu pracownika poprzez ograniczenie kontaktu z elementami o charakterze niebezpiecznym. Co więcej, dzięki zastosowaniu stołu obrotowego w tym samym czasie następuje założenie insertów przez operatora i odbieranie wkładek przez robota. Jeden na drugiego nie czeka, dlatego uzyskujemy szybszy czas cyklu niż przy zastosowaniu jednego stanowiska odkładczego.

 

Katalog produktu:

RT1701_stol_zaladunkowy