STANOWISKA KONTROLNO-TRANSPORTOWE

Wyślij zapytanie

Kontrola poprawności detalu podczas jego transportu? To możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu automatyki przemysłowej. Dzięki wyposażeniu transporterów w bazy poka-yoke i systemy wizyjne, każdy detal przemierzający drogę do kolejnego etapu produkcji jest monitorowany. Dodatkowo zaimplementowane funkcje bezpieczeństwa pozwalają na współpracę z operatorem i wdrożenie rozwiązania w produkcji automotive. Sama kontrola jakości wyrobu ma miejsce już w trakcie transportu, dzięki czemu monitorujemy jakość i poprawność montażu. Dzięki implementacji systemu automatyki transporter może wykonywać dwie czynności równocześnie w odróżnieniu do tradycyjnych systemów transportowych, co znacznie ułatwia zarządzanie jakością w procesie produkcji.

obraz automatyzacja

obraz dedykowane rozwiązania

obraz wydajność produkcji