audyt bezpieczeństwa

Wyślij zapytanie

Ryzyko szczątkowe
Pomagamy działom BHP w celu oszacowania ryzyka szczątkowego oraz doboru środków jego redukcji dla stanowisk pracy.

Analiza maszyn
Wykonujemy analizę ryzyka rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i zastosowanych systemów bezpieczeństwa pod kątem zgodności z dyrektywą maszynową i odpowiednimi normami.

Analiza dokumentacji
Analizujemy dokumentację elektryczną maszyn, uwzględniając zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych w układzie sterowania.

Koncepcja systemu
Dobieramy rozwiązania układów bezpieczeństwa w systemach sterowania maszyn, dążąc do zmniejszenia ryzyka użytkowego.

obraz bezpieczeństwo

obraz zgodność z dokumentacją

obraz przestrzeganie norm