Projekty mechaniczne

Wyślij zapytanie

Oprogramowanie

Przy projektowaniu konstrukcji i mechaniki maszyn posługujemy się licencjonowanym oprogramowaniem INVENTOR.

Elastyczne podejście

Każdy projekt konstrukcyjny dzielimy na kilka etapów, które następnie konsultujemy z odbiorcą tak, aby klient miał jak największy wpływ na produkt finalny jaki otrzyma.

Przestrzeganie norm

Projekty mechaniczne wykonujemy w oparciu o aktualne normy, dbając o ich zgodność z dyrektywą maszynową nr 2006/42/WE.

obraz oprogramowanie

obraz elastyczne podejście koncepcyjne